Aquest objecte no existeix sense tú

Repte 21 Comodí Expert

Comodí Expert Repte 21

Per desintegrar-te o dispersar-te. Tens tres tutorials diferents, fes el que vulguis.