Aquest objecte no existeix sense tú

Repte 20 Comodí Expert

Comodí Expert Repte 20

una pàgina i un vídeo us ajudaran a pintar el bodegó amb el Photoshop

http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/watercolor-painting-photoshop-cs6/