Aquest objecte no existeix sense tú

Repte 09 Comodí Expert

Comodí Expert Repte 09

La fotografia que captareu amb la càmera és un negatiu i, gràcies a la ampliadora, l’hauràs de positivar
seguint les instruccions del repte

positiu-negatiu

union-estenop2